Odcisk

 

Dane zgodne z § 5 ustawy o telemediach:

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See

 

Reprezentowana przez:

pana Michael P. Kipping

 

Kontakt:

Telefon: +49 (0)8376 92888-0
Telefaks: +49 (0)8376 92888-68
e-mail: info@silverteam-recycling.com

 

Wpis do rejestru:

Wpis do Rejestru Handlowego.
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Kempten, numer w rejestrze: HRB 12080

 

Podatek VAT:

Numer identyfikacji podatku VAT zgodnie z §27 a ustawy o podatku VAT:
DE 291 833 679

 

Pochodzenie zdjęć:

Aurubis, Doduco, STUDIO2 PHOTOGRAPHIE, Pics4U
Fotolia.com: © WestPic, © Alexander Y, © Franz Pfluegl, © emel82
iStockphoto: © alexrvan

 

Projekt, koncepcja i realizacja

makosch | media

 

Odpowiedzialność w zakresie treści

Jako oferent usług jesteśmy wg. § 7, ustęp 1 ustawy o telemediach odpowiedzialni za treści prezentowane na własnych stronach zgodnie z ogólnymi ustawami. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o telemediach jako oferent usług nie jesteśmy jednakże zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisanych obcych informacji lub też do sprawdzania ich pod kątem znamion, świadczących o czynnościach niezgodnych z prawem.

Zobowiązania dotyczące usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi ustawami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jedynie od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W razie posiadania informacji dotyczących odpowiedniego naruszenia prawa, bezzwłocznie usuniemy takie treści.

 

Odpowiedzialność w zakresie linków

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron Web osób trzecich, na treści których nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy także przejąć gwarancji co do tych obcych treści. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze dany dostawca lub użytkownik strony. Strony podawane poprzez link sprawdzane są zawsze w momencie wprowadzania linku pod kątem możliwego naruszenia prawa. W momencie wprowadzania linków nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Nie ma jednakże możliwości stałej kontroli treści stron podanych za pomocą linków, bez konkretnych podstaw wskazujących na naruszenie prawa. W razie posiadania informacji dotyczących naruszenia prawa, bezzwłocznie usuniemy tego typu linki.

 

Prawo autorskie

Treści sporządzone przez dostawcę strony i przedmioty prezentowane na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, przetwarzanie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie treści i kopie niniejszej strony dozwolone są wyłącznie dla celów prywatnych, nie do użytku komercyjnego.

O ile treści prezentowane na niniejszej stronie nie zostały sporządzone przez dostawcę, należy mieć na względzie prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści prezentowane przez osoby trzecie zostają jako takie oznakowane. Jeżeli zauważycie Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o przekazanie stosownej informacji. W razie posiadania informacji dotyczących naruszenia prawa, bezzwłocznie usuniemy tego typu treści.

 

Rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu ugodowym przed konsumenckim biurem mediacyjnym.