Otisk

 

Informace podle § 5 TMG (telemediální zákon SRN)

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See

 

Zastoupeno:

Panem Michael P. Kipping

 

Kontakt:

Telefon: +49 (0)8376 92888-0
Telefax: +49 (0)8376 92888-68
E-mail: info@silverteam-recycling.com

 

Zápis v registru:

Zápis v obchodním registru
Registrační soud: Amtsgericht Kempten
Registrační číslo: HRB 12080

 

DPH:

Identifikační číslo daně z prodeje podle § 27 německého zákona o daních z prodeje:
DE 291 833 679

 

Zdroj obrázků

Aurubis, Doduco, STUDIO2 PHOTOGRAPHIE, Pics4U
Fotolia.com: © WestPic, © Alexander Y, © Franz Pfluegl, © emel82
iStockphoto: © alexrvan

 

Návrh, koncepce a uskutečnění

makosch | media

 

Ručení za obsah

Jako poskytovatelé služby odpovídáme podle § 7 odst.1 TMG (telemediální zákon SRN) za vlastní obsah na těchto strankách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG jsme však jako poskytovatelé služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené externí informace nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná pouze od data znalosti konkrétního porušení zákona. Po oznámení příslušných porušení zákona tento obsah okamžitě odstraníme.

 

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době vytvoření odkazu. V době vytvoření odkazu nebyl rozpoznán žádný nelegální obsah.

Avšak trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů porušení přiměřená. Po oznámení o porušení zákona takové odkazy okamžitě odstraníme.

 

Autorské právo

Provozovateli stránek vytvořený obsah a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé nekomerční účely.

Co se týče toho obsahu na těchto stránkách, který nebyl vytvořen provozovatelem, jsou brány v úvahu autorská práva třetích stran. Především je obsah třetích stran jako takový označen. Pokud byste si přesto všimli porušení autorských práv, žádáme Vás o odpovídající upozornění. Po oznámení o porušeních zákona bude tento obsah okamžitě odstraněn.

 

Urovnání sporů

Nejsme ochotni nebo povinni účastnit se řízení o urovnání sporů před spotřebitelskou arbitrážní radou.