Oświadczenie dotyczące ochrony danych

 

1. Ochrona danych - podsumowanie

Ogólne informacje

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące danych osobowych i tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę Web. Dane osobowe to te wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Obszerne informacje dotyczące tematyki powiązanej z ochroną danych dostępne są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych, znajdującym się pod niniejszym tekstem.

Narzędzia do analizy i narzędzia od oferentów trzecich

W trakcie wizyty na naszej stronie może być dokonywana ocena statystyczna Państwa serfowania w Internecie. Taka analiza realizowana jest przede wszystkich za pomocą ciasteczek i tak zwanych programów analitycznych. Analiza serfowania w Internecie wykonywana jest z reguły anonimowo; na podstawie informacji dotyczących serfowania nie można zidentyfikować danej osoby. Macie Państwo możliwość sprzeciwienia się niniejszej analizie lub zapobiegania jej wykonywaniu poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w poniższym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Możecie Państwo sprzeciwić się wykonywaniu niniejszej analizy. O możliwościach przedłożenia niniejszego sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

 

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Dostawca niniejszych stron bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych.

Kiedy odwiedzacie Państwo niniejszą stronę Web, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to te dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Informujemy, iż przekazywanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie zabezpieczeń. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

Informacja dotycząca jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie Web jest:

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See

Telefon: +49 (0)8376 92888-0
e-mail: info@silverteam-recycling.com

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, która decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adresy e-mail itp.).

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia transmisji poufnych treści, takich jak przykładowo zamówienia lub zapytania, które przesyłacie Państwo do nas jako dostawcy strony, na niniejszej stronie zastosowano kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie można poznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z frazy “http://” na “https:// i na podstawie symbolu kłódki w linii Państwa przeglądarki.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest uaktywnione, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, skasowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie macie Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i w razie konieczności prawo do korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W zakresie tej problematyki oraz dalszych pytań dotyczących danych osobowych możecie się Państwo zwracać na adres podany w Impressum.

 

3. Ustalanie danych na naszej stronie Web

Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Rolą ciasteczek jest dostosowanie naszej oferty do potrzeb użytkownika, jej uatrakcyjnienie i zabezpieczenie. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które wprowadzane są do Państwa komputera i zapisywane w przeglądarce.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu Państwa wizyty na stronie są automatycznie kasowane. Inne ciasteczka pozostają zapisane u Państwa na urządzeniu końcowym do momentu, gdy zostaną przez Państwa skasowane. Te ciasteczka umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani o wprowadzaniu ciasteczek, a ciasteczka tylko w pojedynczym przypadku pozwolą na przyjęcie ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie wykluczą ich przyjmowanie, a także uaktywnią automatyczne kasowanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność tej strony internetowej.

Ciasteczka, które konieczne są do realizacji elektronicznej procedury komunikacji lub do przygotowania określonych, przez Państwa wymaganych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), zapisywane są na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest zapisywanie ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego przygotowania oferowanych przez siebie usług. O ile zapisywane są inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy Państwa zachowania w Internecie), traktowane są one odrębnie w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Pliki Log serwera

Dostawca stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach Log serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • typ przeglądarki i jej wersja
  • stosowany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta komputera, z którego następuje wejście
  • godzina przesłania zapytania z serwera
  • adres IP

Niniejsze dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedwstępnych środków umownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub serwis oddzwaniania, Państwa dane z formularza kontaktowego, wraz z podanymi przed Państwa danymi kontaktowymi, są zapisywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających. Niniejszych danych nie przekazujemy innym bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO [rozporządzenia podstawowego o ochronie danych]). Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do odwołania zgody. Wystarczy wysłać nieformalną informację drogą mailową na nasz adres e-mail. Prawomocność procedur powiązanych z przetwarzaniem danych, które zrealizowane zostały do momentu złożenia sprzeciwu, pozostaje nienaruszona na skutek przedłożenia sprzeciwu.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, kiedy wezwiecie nas Państwo do ich skasowania, wycofacie swoją zgodę na zapisywanie danych lub cel zapisania danych przestanie być obowiązujący (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy - zwłaszcza terminy dotyczące przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

4. Analyse Tools (narzędzia analizy)

Google Analytics

Ta strona Web wykorzystuje funkcje usługi analizy Web Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane ciasteczka (cookies). Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej, przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie ciasteczek Google-Analytics realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f  DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Uprawnionym interesem dostawcy strony Web jest analiza zachowania użytkowników, co pozwala zarówno na zoptymalizowanie oferty produktów jak również reklamy.

Anonimowość IP

Na tej stronie Web uaktywniona została funkcja anonimowości IP. W związku z tym Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie dostawcy tej strony Web Google wykorzystuje te informacje do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz dla innych usług, powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Browser Plugin (wtyczki przeglądarki)

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych

Możecie Państwo zapobiec ustalaniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Wprowadzane jest ciasteczko Opt-Out, które w przypadku kolejnych wizyt na tej stronie Web zapobiegnie ustalaniu Państwa danych: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników Google Analytics podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy umowę z Google, dotyczącą przetwarzania danych zlecenia i w pełni realizujemy surowe przepisy ustalone przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych w trakcie procedur z firmą Google Analytics.

 

5. Plugins i Tools (wtyczki i narzędzia)

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach Web wykorzystujemy „Google reCAPTCHA” (zwane poniżej “reCAPTCHA”). Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Za pomocą reCAPTCHA istnieje możliwość sprawdzenia, czy wprowadzanie danych na naszych stronach Web (np. w formularzu kontaktowym) realizowane jest przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę Web na podstawie różnych cech. Analiza uruchamiana jest automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę Web. W celu dokonania analizy reCAPTCHA ocenia rożne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie Web lub ruchy wykonywane myszką). Dane ustalone w trakcie analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są w tle. Odwiedzający stronę Web nie są informowani o tym, że analiza jest wykonywana.

Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Dostawca strony Web ma uprawniony interes, aby zabezpieczać swoje oferty reklamowe przed zautomatyzowaną inwigilacją, stanowiącą nadużycie i przed SPAMem.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych Google można znaleźć klikając następujący link: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.